O firmě:

Firma jako právnická osoba pro Vás rychle zajistí navržení a posouzení nosných částí stavebních konstrukcí. Navrhování konstrukcí provádíme dle ČSN, EC, DIN popřípadě AISC a BS.
Při zpracování projektů jsou používány nejnovější výpočetní metody a teoretické poznatky z oboru. Jednotlivé sekce pracují pod vedením zkušených statiků, kteří jsou autory mnoha zajímavých konstrukcí. Navrhované konstrukce splňují ekonomické, estetické a uživatelské vlastnosti. Konstrukce navrhujeme od koncepčního návrhu až po realizační a výrobní dokumentaci.

Sídlo firmy:

Rochovská 765, 198 00 Praha 9

Kanceláře:

Nuselská 2, 140 00 Praha 4
 Písecká 904, 381 01 Strakonice

Telefon:

241 401 622, 602 174 285 Praha
 602 187 493 Strakonice

Fax:

241 401 622

Email:

statika@statika.cz

IČO:

256 36 421

DIČ:

CZ 256 36 421

 ZAPSANÁ:

Krajský obchodní soud v Praze, odddíl C, vložka 55836 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI:

Ředitel společnosti:

ing. Miroslav Císař, CSc.

Technický ředitel:

VEDOUCÍ SEKCÍ:

 

Betonové konstrukce a zakládání:

ing. Miroslav Císař

Ocelové konstrukce:

ing. Vladimír Chmelař

Rekonstrukce a dřevěné konstrukce: