Služby:

Firma jako právnická osoba pro Vás rychle zajistí navržení a posuzení nosných částí stavebních konstrukcí. Navrhování konstrukcí provádíme dle ČSN, EC, DIN popřípadě AISC a BS.
Při zpracování projektů jsou používány nejnovější výpočetní metody a teoretické poznatky z oboru. Jednotlivé sekce praují pod vedení zkušených statiků, kteří jsou autory mnoha zajímavých konstrukcí. Navrhované konstrukce spňují ekonomické, estetické i uživatelské vlastnosti. Konstrukce navrhujeme od koncepčního řešení až po realizační a dadavatelskou dokumentaci.

Firma STATIKA s.r.o. poskytuje služby především v následujích objektech:

 1. Návrhy konstrukcí
  • Navrhování betonových a železobetonových konstrukcí
  • Navrhování ocelových konstrukcí
  • Navrhování dřevěných konstrukcí
  • Navrhování základových konstrukcí
  • Navrhování spřažených a kombinovaných konstrukcí
  • Navrhování geotechnických konstrukcí

 2. Rekonstrukce objektů
  • Statické posudky stávajících objektů
  • Provizorní zajištění objektů při přestavbách
  • Rekonstrukce stávajících nosných částí
  • Navrhování nových nosných částí objektů

 3. Průzkum stávajícího stavu a expertízy
  • Statické, dynamické a pevnostní zkoušky staveb
  • Konzultační, inženýrská a poradenská činnost

 4. Speciální dynamické výpočty
 5.  Znalecké posudky statika a geotechnika
 6. Regenerace panelových domů
 7. Nezávislá kontrola projektů
 8. Inženýrská činnost
 9. Odborná pomoc při koupi nemovitostí
 10. Všechny stupně stavební projektové dokumentace