Projekty:

Potrubní most ŠIU SAKA Nelahozeves
Ocelový lanový potrubní most byl postaven v roce 1961. Z důvodu zanedbání údržby bylo nutno provést diagnostiku mostu, statický a dynamický výpočet mostu a projekt opravy mostu. Podrobně jsou výsledky diagnostiky, statického, dynamického výpočtu a opravy mostu popsány ve stavebních listech č.2/2001.
ing. Emanuel Novák, ing. Vladimír Chmelař, 2001
pict
výpočetní model
Potrubní most HN II - Kralupy
Nesymetricky zavěšený mostní trám o celkové délce 189 m, byl postaven v roce 1978. Z důvodu korozívních úbytků lan a kotevních příčníků, bylo nutno provést diagnostiku mostu, statický a dynamický výpočet a návrh opravy mostu. Podrobně jsou výsledky diagnostiky, statického, dynamického výpočtu a opravy mostu popsány ve stavebních listech č.6/2001.
ing. Emanuel Novák, ing. Jan Moták, 2001
pict
výpočetní model
Most přes Ohři v Košticích
Ocelová konstrukce mostu slouží k převedení několika potrubí líhu a ethylbenzenu přes řeku Ohři. Most byl postaven v roce 1980 a nachází nedaleko obce Koštice.
Ocelové konstrukce mostu je tvořena parabolická mostovkou na rozpětí 60,0 m. Po stranách je tato mostovka ve vzdálenosti 16,0 m od podpory držena dvěma dvojicemi šikmých příhradových vzpěr. Vzepětí parabolické mostovky je uprostřed 9,0 m. Geometrická rovnice ideální osy parabolického oblouku je f(x)=10x2

Vzhledem k osazení přídavný ...
ing. Emanuel Novák, ing. Vladimír Chmelař, 2002
pict
výpočetní model
Most Volyne
Stav mostu po povodni je havarijní a doporučuji sejmutí stávajícího mostního provizoria a nahrazení novým mostem, který bude uložen pouze na nově vybudovaných krajních opěrách. Vypuštěním středních podpěr se umožní bezpečný průtok vody, při povodni docházelo k zachytávání klád a ostatních naplavenin na středních podpěrách. Dále doporučuji mostní opěry opatřit křídly, tak aby tyto opěry byly ochráněny proti vodě.
Mezi nejvyšší hladinou vody (100 letou) a spodním lícem konstrukce je nutno ponec ...
ing. Emanuel Novák, 2003
Most Nemětice
most po povodni Most přes potok Peklov byl dvoupolový trámový ocelobetonový most. Celková délka mostu je cca 16,0 m, délka přemostění je 13,20 m. Šířka mostu je cca 4,0 m. Trámy jsou tvořeny ocelovými válcovanými profily I 300. Mostovka je provedena železobetonová tl. cca 400 mm. Spodní stavba mostu je tvořena krajními opěrami a vnitřní podpěrou. Opěry a podpěry jsou provedeny z lomového kamene.
nový most Most byl po povodni roku 2002 poškozen a v rámci znaleckého posudku jsem navrhli demolici a nové přemostění ...
ing. Emanuel Novák, 2003