Projekty:

HILASE - New Laser for Industry and Research -Prague
Description The main objective of the presented project „HILASE“ is to develop laser technology with breakthrough technical parameters. Laser Centre „HILASE“ with these parameters will be unique not only in the Czech Republic, but also in Europe.
„HILASE“ object is divided into two parts, two laser-storey building hall and three-storey office section. The  measures of the laser hall is 25.9 x49,9m, object height is 8.90 m. The ceiling above 1. st floor (the ...
2013
pict
JE Temelín - Store of spent fissionable fuel

SKLAD VYHOŘELÉHO JADERNÉHO PALIVA JE TEMELÍN Úvod Příprava stavby skladu vyhořelého jaderného paliva (SVJP) na území jaderné elektrárny Temelín vychází z usnesení vlády ČR č. 121/1997 z 5.3.1997, kterým vláda ČR doporučila budování skladů vyhořelého jaderného paliva v areálech JE jako prioritní řešení konce palivového cyklu, a to před jeho uložením do hlubinného úložiště. Předpokládá se provoz reaktoru ve čtyřletém palivovém cyklu. Sklad se dispozičně dělí na pří ...
2009 - Novák, Hanuš, Beneš
pict
Rekonstrukce a dostavba administrativní budovy Zentiva a.s.

Stávající budova je půdorysných rozměrů 18x24m, výšky 41m. Budova má jedno podzemní a 11 nadzemních podlaží. V rámci rekonstrukce a nástavby je navržena přístavba a nástavba objektu tak, že výsledný tvar objektu je 33x33x45m. Komplikované bylo řešení zesílení stávajících základů. Železobetonová základová deska vyztužená žebry byla zesílena pomocí mikropilot a nabetonováním stávajících žeber a desky. Dalším problémem byly reologické změny nově budovaných monolitických a montovaných konstrukc ...

ing. Emanuel Novák, 2005
pict
výpočetní model
Hydro power plant Matka Republic of Macedonia enlargement of surge tank
mapThe surveyed territory is situated in a seismic active area with potential occurrence of earthquakes of 8oMCS (Mercaly, Cancany, Sierbergovy) in magnitude. The last severe earthquake occurred in August 1963, when the intensity reached 9o MCS.
The existing surge tank will be enlarged from its original capacity of 305 m3 to the required effective capacity of 1440 m3, the actual capacity is greater - 1962 m3.cross section The tank’s bottom will be situated at elevation 309.2 m, the top edge of the t ...
ing. Emanuel Novák, 2005
pict
výpočetní model
Elektrárna Matka Makedonie

Existing HPP Matka is located downstream, near to the dam body. Upstream, starting from this plant, HPP Kozjak, which is under construction, has larger installed flow of 100 m3/s. To avoid overflows and permanent oscillation of the water level in the storage this existing power plant will be enlarged. The purpose of the project is to produce electricity and to secure constant and favorable flow in the Treska River and in the main river in Republic of Macedonia, the rive ...

kolektiv autorů, 2005
pict
Továrna společnosti FUJIKOKI
Návrh železobetonové montované haly, včetně dílenské dokumentace.
ing. Emanuel Novák, 2001
pict
výpočetní model
Skanska

skanska hala Prodejní centrum Skanska Černý most je tvořeno dvěma objekty SO01 a SO02. Konstrukčně jde o halový objekt provedený ze železobetonu s vnitřními vestavbami. Vazníky jsou navrženy z předpjatého betonu B40. Ostatní nosné prvky jsou navrženy ze železobetonu B40. Založení je provedeno na pilotách.
Výpočet prodejního centra Skanska Černý most byl proveden výpočetním systémem IDA NEXIS 3.40, jako 3D prutový model. Návrh nosné železobetonové konstrukce byl proveden dle ČSN 73 1201, DIN 1045 a EC ...

kolektiv autorů, 2003
Hangáry Kbely

Bylo provedeno statické posouzení hangárů na letiště v Praze Kbely. Zasřešení hangárů je provedeno železobetonovými obloukovými rámy s železobetonovým táhlem. Rozpětí rámů je 35 m, sloupy jsou rozměrů 1 x 1 m. Objekt nevykazuje závažné statické poruchy. Zastřešení objektu je možno považovat i za ukázku začátku provádění velkorozponových konstrukcí ze železobetonu. Po sanaci železobetonové konstrukce, lze objekt bez problému nadále využívat .
kbely hala kbely hala kbely hala
...
ing. Emanuel Novák, ing Miroslav Císař, 2005
Obytný soubor Americká 1, Praha 1
Obytný soubor čtyř domů se 6 nadzemními a 3 podzemními podlažími je navržen jako žb skelet s bezprůvlakovými deskami v suterénech a žb skelet doplněný nosnými stěnami deskami v nadzemních podlažích.
kolektiv autorů, 2001
pict
výpočetní model
Výrobní areál Strakonice
Zastřešení výrobního areálu bylo řešeno kombinací železobetonu a dřeva, formou středního železobetonového montovaného rámu se vzdáleností sloupů 12m, krajních dřevěných rámů se vzdáleností sloupů 6 m. Příčně na hlavní nosné rámy byly kladeny dřevěné pultové vazníky. V rámci projektu byly provedeny šablony na výrobu dřevěných vazníků.
ing. Emanuel Novák, 2001
Rybník Osek
Jedná se o venkovní železobetonovou nádrž plaveckého bazénu atypického půdorysu o max. rozměrech 50 x 33 x 2,2 m. Hlavním problémem statického návrhu bylo vypořádání se s účinky rozdílů rovnoměrného a nerovnoměrného oteplení stěn a dna nádrže během ročních období a stanovení jejich optimálních hodnot. Tyto hodnoty byly stanoveny s ohledem na stav naplněné a vypuštěné nádrže během daných ročních období. Dalším problémem bylo stanovení vodorovného účinku na stěny nádrže od ledu a vypořádání se ...
ing. Martin Kameš, 2005
Skladová hala Lobendava
Železobetonová montovaná hala na rozpětí 30 m. Vazníky jsou navrženy z předpjatého betonu. Dále je navržena ocelová atypická hala na rozpětí 30 m.
kolektiv autorů, 2001