Projekty:

Port Jerome
Výměna technologie sušáku sazí si vyžádala celkovou modernizaci částii závodu v Port Jerome ve Francii a to za plného provozu. Spletitému pralesu ocelových konstrukcí vévodí dominanty vzájemně spolupůsobících zásobníků a dynamicky namáhaných elevátorových věží. Návrh byl proveden podle evropských norem.
Dokumentaci jsme zpracovali dvojjazyčně – anglicko francouzsky. Využití stávajících ocelových konstrukcí pro uložení nových OK bylo velmi komplikováno nedokonalými informacemi o jejic ...
ing. Vladimír Chmelař, 2003
Polypropylen plant
Jde o ocelovou konstrukci průmyslového objektu pro výrobu polypropylenu. Celková výška objektu je 63 m - hlavní věž má půdorysné rozměry 7,5x8,0 m. Celkové půdorysné rozměry objektu jsou 40x30 m. Hmotnost ocelové konstrukce je cca 400 t.
ing. Vladimír Chmealř, 2001
pict
výpočetní model
Věž na vrchu Písek
Výmena technologie radarové veže (35 m) na vrchu Písek si vyžádala celkovou rekonstrukci nosné konstrukce. Prísné deformacní limity vedly k nutnosti zesílení ocelového dríku veže spražením s novou vnejsí betonovou vrstvou tl.236 mm. V rámci návrhu konstrukce jsme se museli vyporádat s vlivem trhlin v betonu na celkovou tuhost veže. Nove byl radar zakryt kulovým radomem prumeru 10 m.
kolektiv autorů, 2004
pict
Potrubní most HN II - Kralupy
Nesymetricky zavěšený mostní trám o celkové délce 189 m, byl postaven v roce 1978. Z důvodu korozívních úbytků lan a kotevních příčníků, bylo nutno provést diagnostiku mostu, statický a dynamický výpočet a návrh opravy mostu. Podrobně jsou výsledky diagnostiky, statického, dynamického výpočtu a opravy mostu popsány ve stavebních listech č.6/2001.
ing. Emanuel Novák, ing. Jan Moták, 2001
pict
výpočetní model
Potrubní most ŠIU SAKA Nelahozeves
Ocelový lanový potrubní most byl postaven v roce 1961. Z důvodu zanedbání údržby bylo nutno provést diagnostiku mostu, statický a dynamický výpočet mostu a projekt opravy mostu. Podrobně jsou výsledky diagnostiky, statického, dynamického výpočtu a opravy mostu popsány ve stavebních listech č.2/2001.
ing. Emanuel Novák, ing. Vladimír Chmelař, 2001
pict
výpočetní model
Skladová hala Lobendava
Železobetonová montovaná hala na rozpětí 30 m. Vazníky jsou navrženy z předpjatého betonu. Dále je navržena ocelová atypická hala na rozpětí 30 m.
kolektiv autorů, 2001
Siemens GSM
Byly provedeno 100 návrhů anténních nosičů. Projekty byly provedeny na základě statických a dynamických výpočtů.
kolektiv autorů
Ericsson GSM
Celkem bylo posouzeno 11 typů stožárů vyráběných f. Ericsson a f. Reime Jarlso. Výška stožárů byla od 16 do 80 m. Byl proveden statický a dynamický výpočet, u kotvených lanových stožárů byl proveden nelineární výpočet. Stožáry byly posouzeny dle ČSN a dle EC.
kolektiv autorů
pict
výpočetní model
Nokia GSM
Byly provedeny 100 návrhů anténních nosičů. Projekty byly provedeny na základě statických a dynamických výpočtů.
kolektiv autorů,2001