Projekty:

Hrad Strakonice
Stávající památkově chráněný objekt v objektu hradu ve Strakonicích je půdorysných rozměrů 19 x 32m, výšky 17m. Budova má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Objekt je zastřešen ležatou stolicí doplněnou hambálky v plných i jalových vazbách. Krov byl v minulých letech značně zanedbán a neodborně rekonstruován.
V rámci rekonstrukce objektu bylo provedeno posouzení krovu. Případné zesílení bylo limitováno vzhledem k tomu, že jde o památkově chráněný objekt. Posouzení krovu bylo provedeno na ...
2005
pict
Rekonstrukce krovu Nosticova 6
2001
Krov renesanční radnice ve Volyni
2001
Statické posouzení 15 činžovních domů, Praha 1, 2, 5
2001
Výrobní areál Strakonice
Zastřešení výrobního areálu bylo řešeno kombinací železobetonu a dřeva, formou středního železobetonového montovaného rámu se vzdáleností sloupů 12m, krajních dřevěných rámů se vzdáleností sloupů 6 m. Příčně na hlavní nosné rámy byly kladeny dřevěné pultové vazníky. V rámci projektu byly provedeny šablony na výrobu dřevěných vazníků.
ing. Emanuel Novák, 2001
Rodinný dům Novotný

Řeší výměnu v hambalkovém krovu na rozpětí 11m.
ing. Emanuel Novák, 2001