Projekty:

HILASE - New Laser for Industry and Research -Prague
Description The main objective of the presented project „HILASE“ is to develop laser technology with breakthrough technical parameters. Laser Centre „HILASE“ with these parameters will be unique not only in the Czech Republic, but also in Europe.
„HILASE“ object is divided into two parts, two laser-storey building hall and three-storey office section. The  measures of the laser hall is 25.9 x49,9m, object height is 8.90 m. The ceiling above 1. st floor (the ...
2013
pict
Rekonstrukce a dostavba administrativní budovy Zentiva a.s.

Stávající budova je půdorysných rozměrů 18x24m, výšky 41m. Budova má jedno podzemní a 11 nadzemních podlaží. V rámci rekonstrukce a nástavby je navržena přístavba a nástavba objektu tak, že výsledný tvar objektu je 33x33x45m. Komplikované bylo řešení zesílení stávajících základů. Železobetonová základová deska vyztužená žebry byla zesílena pomocí mikropilot a nabetonováním stávajících žeber a desky. Dalším problémem byly reologické změny nově budovaných monolitických a montovaných konstrukc ...

ing. Emanuel Novák, 2005
pict
výpočetní model
Dostavba administrativní budovy Léčiva a.s.
Stávající budova je půdorysných rozměrů 18x24m, výšky 41m. Budova má jedno podzemní a 11 nadzemních podlaží. V rámci rekonstrukce a nástavby je navržena ocelová nástavba budovy o 4 podlaží. V rámci výpočtu byl stanoveno dynamické chování budovy, vlastní frekvence a jím příslušející vlastní tvary. Dle ČSN 73 0035 se není nutno zabývat dynamickými účinky větru u budov nižších než 100m nebo s 1. vlastní frekvencí nižší než 1Hz. Vzhledem k výšce budovy 60 m bychom tedy nemuseli zabývat dynami ...
ing. Emanuel Novák, 2003
pict
výpočetní model
Továrna společnosti FUJIKOKI
Návrh železobetonové montované haly, včetně dílenské dokumentace.
ing. Emanuel Novák, 2001
pict
výpočetní model
Projekt Kytlická
Jedná se o radový dum se dvema podzemními a 6 nadzemními podlažími. Objekt je prícne rozdelen na 3 dilatacní celky. Steny jader a sloupy v suterénech jsou provedeny z betonu B40, obvodové steny z betonu B30. Steny horních pater tvorí prícné železobetonové steny, které jsou rozmísteny v modulech 7,25 m a 5,8 m. Vodorovné nosné konstrukce tvorí spojité železobetonové desky tloustky 200 mm. Objekt je založen na základové desce. Základová deska byla pri betonáži rozdelena pomocí smrstovacíc ...
ing. Roman Balík, 2004
Obytný soubor Americká 1, Praha 1
Obytný soubor čtyř domů se 6 nadzemními a 3 podzemními podlažími je navržen jako žb skelet s bezprůvlakovými deskami v suterénech a žb skelet doplněný nosnými stěnami deskami v nadzemních podlažích.
kolektiv autorů, 2001
pict
výpočetní model
Paegas regionálně administrativní centrum
Budova regionálního centra mobilního operátora Paegas má 2 PP a  6 NP. Stropy jsou navrženy z předpjatého betonu na rozpětí 12 m. Založení je navrženo na pilotách průměer 1,2m.
ing. Václav Hanuš, 2001
Rodinný dům Novotný

Řeší výměnu v hambalkovém krovu na rozpětí 11m.
ing. Emanuel Novák, 2001